پیام نوروزی مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۰

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

با حضور دکتر طهرانچی

دفتر تقریب مذاهب اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار افتتاح شد

عضویت هیات علمی واحد زاهدان در مرکز تبادل اطلاعات آکادمیک چین، اروپا و آمریکا