دانشگاه برخط؛ آموزش الکترونیک/ دکترمیر در گفتگو با آنا تأکید کرد؛

لزوم ارتقا و ساماندهی سامانه آموزشیار/ امکانات دانشگاه در اختیار دانشجویان مناطق محروم است

لشگری:

شرایط میزبانی اردوهای ملی و مسابقه‌های قهرمانی کشور در دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان فراهم است

تمدید ثبت‌‌نام و انتخاب رشته پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی در مقاطع کاردانی وکارشناسی..

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

برگزاری هفتمین همایش بین المللی قیام تاریخی عاشورا از دیدگاه اهل سنت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

برنامه زمان بندی ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان در سامانه آموزشیار اعلام شد

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

اخبار و اطلاعیه ها