بیانیه اساتید دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان/بیانیه جمعی از اساتید اهل سنت دانشگاه...

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

دانشگاه آزاد اسلامی در ایستگاه سی‌وششم؛

امام جمعه زاهدان: چشمانداز دانشگاه آزاد اسلامی در تولید علم قابل توجه است

اطلاعیه های دانشگاه واحد زاهدان در خصوص فیلم منتسب به یکی از اساتید آن دانشگاه...

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۱۳۹۷را سال «حمایت از کالای ایرانی» نامگذاری کردند؛

مخاطب شعار امسال آحاد ملت و مسئولانند همه باید سخت، کار کنند

اطلاعیه روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی؛

دستور دکتر فرهاد رهبر برای برخورد با استاد تفرقه افکن در دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان